EMAS miljöledningssystem

Vi arbetar för en hållbar framtid

EMAS - Det trovärdiga miljöledningssystemet

EMAS - det trovärdiga miljöledningssystemet: Som ett ansvarsfullt företag strävar vi ständigt efter att konsekvent anpassa våra affärsprocesser och främja en miljövänlig utveckling på ett hållbart och framåtblickande sätt.

Vad är EMAS?

EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) är ett miljöledningssystem för att organisera miljöarbetet på ett företag eller i en organisation.

Förkortningen EMAS kommer från Eco-Management and Audit Scheme och står för "förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning" - även känd som ekorevision.

Miljöledningssystem är ett sätt att organisera och integrera miljöarbetet i en organisations verksamhet. Det är ett systematiskt sätt förbättra organisationens miljöprestanda genom de fyra stegen planera, genomföra, följa upp och agera. Inom ramen för miljöledningsarbetet ska ansvarsfördelningen vara tydlig och bland annat ska rutiner finnas för att säkerställa att organisationen förbättrar sin positiva miljöpåverkan och minskar sin negativa miljöpåverkan. På så sätt bidrar organisationen också till Sveriges miljömål och FNs globala hållbarhetsmål.

En miljöledningsordning enligt EMAS kan inrättas av alla företag, offentliga myndigheter, föreningar och organisationer som vill förbättra sin miljöprestanda - oavsett storlek eller vilken sektor de är verksamma inom. Den centrala komponenten i EMAS är den internationella miljöledningsstandarden DIN EN ISO 14001.

Utöver de centrala temana för inrättandet av ett ledningssystem fokuserar EMAS främst på mätbara förbättringar, intern och extern öppenhet och rättssäkerhet.

Mer informatin finns på naturvårdsverkets hemsida.