Kassering av batterier

Batterier får inte slängas i restavfallet utan lämnas enklast i en såkallad batteriholk som finns på återviningsstationer. Vissa butiker har också batteriholkar liksom vissa miljörum i flerbostadshus.