Bortskaffning av gammal elektronisk utrustning

När du ersätter en produkt med en ny(are) måste du i de flesta fall lämna in den gamla produkten hos din lokala återvinningscentral.

Hur vet du om en enhet måste lämnas in separat?

All elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på den europeiska marknaden måste vara märkt med denna symbol. Denna symbol anger att apparaten i fråga måste kasseras separat från osorterat hushållsavfall i slutet av sin livslängd.

Var kan jag lämna in gamla elektriska apparater?

1. Är din gamla apparat fortfarande i gott skick eller kan den repareras? Att donera den till välgörenhet skulle vara ett bra sätt att återanvända den.

2. Är din apparat trasig? Du kan lämna in defekta apparater till den loka återvinngscentralen.

Vänligen notera följande viktiga information!

Skydd av personuppgifter: 

Du är alltid ansvarig för att inga personuppgifter lagras på de gamla enheter som du lämnar tillbaka. 

Se därför till att du har raderat dina personuppgifter från din gamla enhet innan du returnerar den.

Batterier/uppladdningsbara batterier i enheter: 

Ta bort (om möjligt) alla batterier och uppladdningsbara batterier från enheterna och lämna dem till batteriåtervinning.