Maximalt skydd mot elektrostatiska urladdningar

Vårt distributionscenter är ett av Europas största och mest moderna. Det är utrustat med ett elektrostatiskt skyddat område (EPA). Vi garanterar genom detta högsta kvalitetsstandard, korrekt lagring och hantering av alla komponenter som är känsliga för statisk elektricitet.

EPA hos Conrad

  • Skydd mot ESD-skada

  • Första i Europa

  • Uppfyller de strängaste kraven

Electrostatic Discharge (ESD)

På svenska: elektrostatisk urladdning och även känt som statisk elektricitet. Är i allmänhet ofarligt för människor och produkter, men för känsliga elektroniska komponenter kan detta vara mycket skadligt.

Läs mer om ESD

Electrostatic Discharge Protected Area (EPA)

Är ett utrymme som är helt byggt för att förhindra skador som orsakas av elektrostatisk urladdning. Till exempel, är alla ledande material och alla anställda i det här rummet jordade så att statisk elektricitet inte kan uppstå. Det innebär t.ex. att de anställda som jobbar i området använder ESD-skor och skyddsrock. Besökare använder skoskydd istället för skor. Så fort någon person går på mattan avleds den statiska laddningen genom golvmattan. Därigenom skyddas produkter inom området för elektrostatiska urladdningar. Arbetsbänkar är försedda med en avledande bänkskiva eller bordsmatta som förbinds till jord. För att anställda som arbetar vid arbetsbänken inte ska utgöra någon risk är personen förbunden till arbetsplatsens jordsystem via handledsband. Conrads EPA har utrymme för upp till 10 000 olika produktlinjer.

Certifiering

Vårt EPA har testats av TÜV NORD CERT (en av världens största tekniska tjänsteleverantörer). Vi uppfyller till 100 % ESD-kraven och är certifierade enligt DIN EN 61340-5-1. Vi är den första distributören inom reservdelsindustrin som har fått denna certifiering.

“Att vi är den första distributören med DIN EN 61340-5-1-certifierad EPA- och ESD-processer är ett bevis på vårt fokus på kunden inom elektronikindustrin”, säger Stefan Fuchs, General Manager Industrial Electronics på Conrad Electronic. “Ny utformning av industrin kräver komponenter som är särskilt känsliga för ESD (elektrostatisk urladdning) och för dessa krävs särskilda lagrings- och hanteringsprocedurer i hela försörjningskedjan. Conrad kan möta industrins behov och bidrar genom detta till tillförlitlighet hos de färdiga produkter och system där våra komponenter sedan används.”

EPA är en del av vårt program av innovativa tjänster där vi möter företagskundernas behov inom FoU, prototyp, underhåll och reparation (MRO).