Vår Code of Conduct definierar Conrads principer och krav för sina anställda, leverantörer och affärspartners när det gäller deras ansvar för människor och miljö. Syftet med dessa riktlinjer är att skydda företaget såväl som dess anställda, kunder, leverantörer och affärspartners från skador som kan bero på bristande efterlevnad av lagstiftning, etiska och moraliska principer samt från bristande insyn i affärstransaktioner. 

Ladda ner och läs vår Code of Conduct som pdf »