40 år VOLTCRAFT - mät- och testutrustning för laboratorium

 

 

Kraven på modern mätteknik för forskning, utveckling och laboratorier blir allt högre. VOLTCRAFT moderniserar och utvecklar ständigt sina mätinstrument för att möta de ökade kraven. Multimetrar av bänktyp med högsta precision eller funktionsgeneratorer med ett utmärkt utbud av funktioner, fokus ligger också på digital teknik i oscilloskop och oscilloskop med blandade signaler (MSO-oscilloskop) ingår i produktfamiljen. Fokus ligger dock inte bara på egenskaper och funktioner, utan även på designen, som är anpassad för att möta moderna krav. Oscilloskop, funktionsgeneratorer, bänkmultimetrar och nätaggregat för laboratorier erbjuds i en tidlös svart design, vilket passar den designintresserade som är trött på de färglösa ljusgrå mätstationerna.

Exakt skräddarsydda lösningar för praktisk användning och innovativ utveckling för användarvänlig drift gör att produkterna kan användas effektivt. Så att du kan koncentrera dig på ditt arbet

 

Oscilloskop - universella talanger för laboratorieanvändning

 

Vad betyder MSO egentligen?

I oscilloskop betyder beteckningen MSO "mixed signal oscilloscope", som står för blandade signaler. Förutom de konventionella ingångarna (CH1 och CH2) finns det också ett 25-poligt Sub-D-uttag. Med en medföljande adapter kan ytterligare 16 kanaler matas in via terminaler. Dessa ingångar är endast avsedda för digitala signaler och fungerar som en 16-kanalig logikanalysator. På Y-axeln visas kanalerna i förhållande till varandra över tiden och nivåtillstånden styrs via X-axeln. Parallella bussystem eller komplexa signaltillstånd hos mikrokontroller kan på så sätt analyseras och fel snabbt lokaliseras. Kombinationen av oscilloskop och logikanalysator gör MSO-oscilloskopet till ett oumbärligt mätinstrument inom digital teknik. Genom att använda MSO-oscilloskop kan man minska kostnaderna och frigöra värdefullt utrymme i labbet.

Produkter

Funktionsgeneratorer genererar skräddarsydda periodiska signaler

 

Skarpa kanter och exakta kurvor för laboratoriet.

Den aktuella FG-serien från VOLTCRAFT har en tidlös svart design och kompletterar den nya instrumentdesignen. Oscilloskop, laboratorieaggregat och laboratoriemultimetrar finns i denna färgskala och en enhetlig färgbild kan skapas vid mätstationen. Men inte bara det visuella utseendet utan även de inre värdena i denna serie är övertygande. Det finns tre enheter med olika gränsfrekvenser på 80, 160 och 250 MHz. Två separata kanaler kan styras via den högupplösta och generösa pekskärmen. Förutom standardfunktionerna (sinus, fyrkant, brus etc.) finns många andra modulationstyper tillgängliga. Naturligtvis får en godtycklig funktion inte saknas i denna klass och är integrerad i alla FG-modeller. Frekvensräknare, USB- och LAN-gränssnitt samt SCPI-stöd lämnar inget att önska.

Det är lätt att se att kanal 1 och kanal 2 är programmerade med olika utgångssignaler.

FG-32502T:s pekskärm med övre meny för matematiska funktioner.

Produkter

Bordsmultimeter: Hög noggrannhet och robust design

 

VC-7200BT är toppmodellen i VOLTCRAFTs serie VC-7*** bänkmultimeter. 5 1/2 siffror vid 200 000 räkningar bekräftar att denna bänkmultimeter är inställd på precision och noggrannhet. Men VC-7200BT gör inte bara succé med exakta mätresultat, den ligger också i toppen av sin prisklass när det gäller funktioner.

  • Dubbel visning - samtidig registrering av två uppmätta variabler.
  • Mätning av 2- och 4-trådsresistans
  • Justerbar mäthastighet 5, 50 och 150 rdgs/s.
  • Omkopplingsbar ingångsimpedans (10 MΩ och 10 GΩ).
  • Mätning av temperaturgivare - visning av temperatur och motstånd eller spänning (t.ex. K-typ, PT-100 etc.).
  • Datalagring (manuell eller automatisk)
  • Omfattande matematiska funktioner kan anropas.
  • Bardiagram, trendanalys och visning av histogram.
  • Programmerbar extern utgång
  • USB-, RS232- och LAN-gränssnitt samt en extern triggeringång.

 

Trenddiagram

Trenddiagrammet visar spänningskurvor över en manuellt definierad spänningsreferenspunkt. I läget "Recent" är tidsperioden för trendanalysen 1 minut. Svårt mätbara spänningsavvikelser och lågfrekventa överlappningar kan observeras och orsaker till funktionsstörningar kan identifieras.

Histogramvisning

I histogrammet är data grupperade i grupper som representeras av vertikala staplar. Histogrammet visar fördelningen av de uppmätta uppgifterna. Till exempel visas det största uppmätta spänningsvärdet i frekvens på displayen som en procentandel och antalet gånger det inträffade under den mätperioden.

Passar till alla bänkmultimetrar i VC-7-serien. Kelvinmätningsledningssats (4-trådig).

Produkter

Laboratorieaggregat - tillförlitliga, uthålliga och stabila

 

Det universellt användbara och linjärt reglerade nätaggregatet VLP-2403-USB är avsett för användning i laboratoriet. Utgång A och utgång C kan drivas oberoende av varandra, parallellt eller i seriellt läge. I seriellt läge är en maximal utgångsspänning på 80 V och 3 A möjlig; strömmen i parallellt läge är högst 6 A vid 40 V. På grund av den linjära regleringen är utgångsspänningen fri från övertoner och signalrester från choppern, som är vanliga med switchande nätaggregat, dessa undviks helt och hållet. Utgång B innehåller en justerbar USB-utgång. Detta är särskilt intressant när man utvecklar produkter som laddas via USB. Beteendet vid över- eller underspänning kan analyseras exakt och utföras på ett sätt som är skonsamt för enheten med hjälp av en strömbegränsare. Dessutom finns det ytterligare en USB-port, som inte är justerbar och som fungerar som en laddningsutgång för USB-enheter. 5V 2,5 A, 9V 2,0 A och 12V 1,5 A kan nås via denna processorkontrollerade utgång.

Produkter

 

 

Strömförsörjningsenheter med fast spänning för 12 och 24 V/DC (växlande och linjär styrning).

Linjära eller primärkopplade fastspänningsaggregat i olika effektklasser och spänningsområden finns tillgängliga från VOLTCRAFT. Oavsett om du behöver ett linjärt nätaggregat med störningsfri utgångsspänning eller ett lättviktigt och högeffektivt switchande nätaggregat hittar du vad du söker hos VOLTCRAFT. För särskilt effektsugna konsumenter finns laboratorieaggregatet SPS12/120 med en maximal effekt på 1700 W.

 

 

LCR-METER och komponenttester - bestämmer noggrant komponentvärdena

 

Har kondensatorn förlorat kapacitet eller är den fortfarande inom tolerans, eller har spolen kortslutit en lindning eller är den fortfarande bra? Dessa frågor måste besvaras tydligt för att kretsen ska fungera korrekt. Utan mycket noggranna och tillförlitliga komponenttester är denna uppgift vanligtvis svår. Ofta är det bara komponentkoden som inte längre är läsbar och komponentvärdena måste bestämmas. Även här är en LCR-mätare ett användbart verktyg. Komponenttestare finns även för milliohmområdet (4-trådsmätning) (t.ex. för att exponera och mäta kontaktmotstånd i stickproppsanslutningar).

Produkter

Mätledningar, prober och prober: alltid den bästa kontakten

 

Testledningar för handhållna och bordsmultimeter. MSL-504-provslingorna i silikon är särskilt användarvänliga och finns i olika färger. Den extremt flexibla silikonkabeln gör det dagliga mätarbetet mycket behagligare, och stela och oflexibla mätkablar tillhör det förflutna.

Produkter

Prober med olika bandbredder och delningsförhållanden kompletterar VOLTCRAFT-sortimentet. VOLTCRAFT H 40-probben kan användas för högspänningsmätningar upp till 40 kV/DC eller 28 kV/AC. Med ett övergångsförhållande på 1000:1 kan den användas säkert i frekvensområdet upp till 60 Hz och kan anslutas till kommersiellt tillgängliga multimetrar via 4 mm säkerhetspluggar.

Produkter

Produkter

BNC-testledningar för signalöverföring med frekvensgeneratorer eller för signalinmatning i oscilloskop. Olika klämmor och spetsar finns tillgängliga, och för dem som arbetar mycket med SMD-komponenter rekommenderar vi SMD-pincetten MSC-102, som gör mätningar på de minsta komponenterna mycket enklare och alltid lämnar en hand fri för att göra justeringar på oscilloskopet.