40 år av VOLTCRAFT: kalibrering av elektriska mätinstrument

Kalibrering: ISO eller via ett ackrediterat testlaboratorium

Kalibrering via ett ackrediterat testlaboratorium utgör den högsta kalibreringsstandarden. Testlaboratoriet måste vara erkänt och övervakas av ackrediteringsorganet. Vid kalibrering krävs betydligt fler mätpunkter och avståndet mellan mätvärdena är mindre än vid ISO-kalibrering, så att mätinstrumentets noggrannhet och precision kan bevisas via certifikatet, som också är internationellt erkänt.

ISO-kalibrering kräver färre punkter i mätspektrumet för testobjektet och kalibreringen är inte lika noggrann som den som utförs av ett ackrediterat testlaboratorium. ISO-kalibrering är ändå ett utmärkt sätt att visa noggrannheten hos moderna mätinstrument med ett certifikat.

 

När krävs kalibrering?

Denna fråga dyker ofta upp när man köper ny mätutrustning: krävs det en dyr kalibrering via ett ackrediterat laboratorium eller räcker det med en ISO-kalibrering för mitt företag?

DIN EN ISO 9000/9001 kräver spårbar kalibrering av mätutrustning. Om denna standard gäller för ditt företag bör all testutrustning kalibreras. Om internationellt erkända certifikat krävs bör kalibreringen utföras av ett ackrediterat laboratorium, annars kan den mer kostnadseffektiva ISO-kalibreringen användas.

Vid kalibrering av testutrustning som tillhandahåller referensstandarder för annan testutrustning måste kalibreringen alltid utföras av ett ackrediterat laboratorium. Dessutom kan ditt företags krav kräva kalibrering genom ett ackrediterat laboratorium (t.ex. IATF 16949).

ISO-kalibrerade multimetrar och strömtänger snabbt tillgängliga, utan väntetid!

 

En ny beställning av ISO-kalibrerade multimetrar eller strömtänger innebär vanligtvis en väntetid. Eftersom apparaterna först måste kalibreras av ett externt testlaboratorium är leveranstider på 14 dagar inte ovanliga. Genom att integrera vårt eget DIN EN ISO 9001:2015-certifierade kalibreringslaboratorium direkt i vårt logistikcenter i Wernberg-Köblitz kan kalibreringarna utföras på kortast möjliga tid. För närvarande kan handhållna och bordsmonterade multimetrar samt strömtänger testas och certifieras med hjälp av toppmoderna kalibratorer.

De ISO-kalibrerade enheterna är markerade med "(ISO)" i rubriken och kan helt enkelt läggas till i varukorgen och beställas efter behov. Det enkla och snabba inköpet av ISO-kalibrerade multimetrar och strömtänger utan långa väntetider är ett enormt mervärde för kunden och en problemlösare för inköp av akut behövd mätutrustning "just-in-time".

ISO-kalibrerade multimetrar direkt tillgänglig från lager

Strömklämmor ISO-kalibrerade direkt tillgängliga från lager

Kalibrerad av ISO- och DAkkS-ackrediterat laboratorium.

Den mätutrustning som visas här har testats och certifierats av ett externt kalibreringslaboratorium. En bearbetningstid på ca 7 arbetsdagar (ISO-kalibrering) måste beaktas. För mät- och testutrustning som kalibrerats av vår partner Testo Industrial Service enligt DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (DAkkS-kalibrering) måste man ta hänsyn till en bearbetningstid på ca 12 arbetsdagar.

 

 

 

VOLTCRAFT har sitt eget ISO-sortiment. Endast kalibrerade apparater är tillgängliga här. Därför behöver du inte först kontrollera om en viss produkt också är kalibrerad eller vilket artikelnummer som är korrekt.